Ackvakul är en ideell förening. Föreningen har en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och styrelseledamöter. Förutom styrelseuppdrag finns det ett antal ytterligare uppdrag som medlemmar i föreningen innehar. Alla uppdrag har till syfte att få verksamheten att gå runt och ge bästa möjliga service för medlemmarna.


Nu behöver vi engagerade föräldrar som vill utbilda sig till handledare!

Kravet är att ni har simmat med oss under minst en period. Handledarutbildningen är gratis och det ingår även en hjärt- och lungräddningskurs. Du som är handledare behöver inte betala entréavgift på Gottsundabadet när du badar med Ackvakul, dessutom bjuder vi på föreningens terminsavgift för ditt barn (dvs. det enda du betalar är entréavgiften för ditt barn).

Kontakta oss för mer information eller fråga oss handledare på badet.