Ackvakuls medlemsavgift består av en föreningsavgift per familj och en träningsavgift per deltagande barn. 
I avgiften ingår medlemskap i organisationen Aktiv Ungdom, vilket täcker bland annat försäkring när vi badar.

Föreningsavgift per familj och termin: 400 kr
Träningsavgift per barn och termin: 100 kr

Medlemsavgiften per termin blir alltså följande:

1 barn: 500 kr
2 barn: 600 kr
3 barn: 700 kr
osv.

Inbetalning gör ni inför varje terminsstart via Swish 123 69487 72 eller till Swedbank, kontonummer 8381-6 924 010 637-8 (de 5 första är clearingnummer). Ange barnets för- och efternamn på inbetalningen så är det lättare för oss att se vem det hör ihop med.

OBS! Entréavgift på Gottsundabadet för barn/förälder ingår inte i medlemsavgiften. Vi förutsätter att minst en förälder är med i simhallen under lektionerna, även för de grupper där barnen är i vatten själva med en ledare. Betald entréavgift innebär att man får bada hela dagen. Handledare och medlemmar i styrelsen är befriade från Ackvakuls träningsavgift samt vuxenentré, men betalar föreningsavgift och entré för barnet/barnen.