Vi på Ackvakul handleder våra barn själva och hjälper dem att bli duktiga simmare – målet är att få en både mysig och lärorik upplevelse när vi badar.

Vi har våra aktiviteter på söndagarna vilket ger dig som förälder/vuxen större möjligheter att vara med i verksamheten. På nyrenoverade Gottsundabadet har vi halva barnpoolen och två banor i den stora 25 meters bassängen reserverade för vår verksamhet. I barnpoolen och i grodan-gruppen (stora bassängen) badar barn och förälder/vuxen tillsammans under handledning, i pingvin- och hajen-grupperna finns förälder/vuxen vid sidan av poolen. Det är viktigt att notera att förälder/medföljande vuxen ansvarar för sitt/sina barn under hela lektionstiden.

Våra 6 grupper passar olika åldrar och förkunskaper, från plask och lek för de små till flera längder i stora bassängen för våra ”hajar”. Man kan gå i samma grupp under flera terminer tills man känner sig redo för att hoppa upp ett steg.

Föreningen är ideell och därför inte vinstdrivande. Du betalar alltså inte mer än vad verksamheten kostar. Då alla som arbetar med föreningen gör det ideellt och av personligt engagemang kan vi erbjuda hög kvalitet till ett rimligt pris.

En badtermin består av 10 badsöndagar (á 20-30 min beroende på grupp).